Alimenty od byłego małżonka – jak bez problemu je otrzymać?

Rozwód wiąże się z wieloma przeciągającymi się kwestiami i zawikłaniami związanymi z porozumieniem stron. Bywa jeszcze ciężej, gdy w upadłym stadle domowym mamy dzieci. Przeważnie sąd zostawia dziecko jednemu rodzicowi, a drugi musi zadowolić się wyznaczonymi widzeniami. Sąd na rozprawie postanawia również o przyznaniu alimentów na dzieci. Jak postępować, aby szybko je otrzymać?
Co znaczy obowiązek alimentacyjny?

Środki utrzymania i wychowania – tak litera prawa definiuje definicję alimentów. Jeśli dziecko nie może finansować się samodzielnie wydatki na rzecz jego utrzymania i perspektyw życowych spoczywa na rodzicach. Prawo nie określa tu żadnej granicy lat. Alimenty mogą być ustalone przeważnie w:

– w rozprawach o przyznanie almentów;
– wyroku rozwodowym;
– w ramach wydania decyzji o separacji;
– ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem;
– postanowieniu o zabezpieczeniu;
– umowie o alimentacji sfinalizowanej przed pracownikiem notarialnym w formie aktu, z klauzulą wykonalności od sądu.

Co począć, gdy były współmałżonek nie poczuwa się do płacenia alimentów?

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinno być udanie się do komornika który rozpocznie procedurę egzekucji. Może on wydobyć świadczenia przyznane przez sąd bądź te, które zostały przyznane w ramach umowy. Ponadto ugoda sądowa lub mediacyjna i dobrowolnie zawarta wola porozumienia o świadczeniach podlegają postępowaniu komorniczemu. Nie zapominajmy, że do tej instancji trzeba udać się z wnioskiem o rozpoczęcie egzekucji oraz rozstrzygnięciem zatwierdzonym lub wydanym przez sąd. Jeśli chodzi o kłopoty z płaceniem na dziecko, do których współmałżonka zobowiązuje rozwód Kraków jest w czołówce w tego typu sprawach.

Przyjrzyjmy się egzekucji komornika…

Po wnioskowaniu musimy przekazać komornikowi również całą wiedzę o osobie, u której przewidziano płacenie należnych świadczeń. Gdy nie ma takich informacji, komornik i tak obowiązany jest przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia stanu majątkowego i dochodów almentodawcy oraz aktualnego miejsca pobytu. Jeżeli środki te okażą się niewystarczające, organy Policji przeprowadzą (wezwani przez komornika) czynności prowadzące do ustalenia adresów zamieszkania i pracy zadłużonego. Brak skutku działań nie jest podstawą do zrezygnowania z postępowania.