Czy warto inwestować w outsourcing pracowniczy?

W minionych latach zaobserwowaliśmy znaczący spadek bezrobocia.  Wiąże się to ze wzrostem gospodarczym i niżem demograficznym, co z kolei prowadzi do niedoborów kadrowych.  Dlatego coraz więcej firm decyduje się na tak zwany outsourcing pracowniczy, który ma na celu uzupełnienie kadry pracowniczej.

Fakty na temat outsourcingu pracowniczego

Instytucje, które prowadzą działalność gospodarczą muszą radzić sobie z bardzo zmiennym otoczeniem politycznym i społecznym. Dobrym sposobem na zapełnienie braków kadrowych jest outsourcing pracowniczy. Działanie to gwarantuje pozyskanie siły roboczej, natomiast bez konieczności zatrudniania pracownika na etat. Kwestię rekrutacji pracowników należy scedować na agencję pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet. Dzięki agencji, przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych nakładów związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego.Jednorazowym wydatkiem będzie opłacenie agencji pracy za świadczone usługi. Rozwiązanie to dodatkowo oszczędza kosztowny czas pracowników z działu kadr. Zatrudnianie pracowników zewnętrznych wyłącznie wówczas, gdy są najbardziej potrzebni jest wspaniałym rozwiązaniem na poszukiwanie oszczędności w firmie. outsourcing pracowniczy wydaje się być również korzystny dla osób, które poszukują tymczasowej pracy oraz pragną posiadać dużą elastyczność w wyborze realizowanych zleceń.

Czy outsourcing pracowniczy ma jakieś wady?

Mimo sporych zalet outsourcingu pracowniczego, trzeba pamiętać, iż posiada on także wady. Jedną z nich jest to, iż pracownik z zewnątrz nie będzie znał zasad pasujących w firmie. Przypuszczalnie będzie mu obca misja oraz wartości, które prezentuje pracodawca. Jednakże mimo tych ograniczeń, outsourcing pracowniczy cieszy się coraz większą powszechnością na rodzimym rynku pracy. Szacuje się, że ta metoda zatrudnienia z każdym rokiem będzie się rozwijać.