Czym cechuje się „bezpłatna pomoc prawna”?

01.01.2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa, która udostępnia w całej Polsce dostęp do bezpłatnej pomocy prawniczej. Kto może z niej skorzystać oraz jakiej szczegółowo pomocy możemy oczekiwać?

 

 

Z czym pomoże nam Jakiej pomocy udzieli nam mecenas?

 

Wizytacja u darmowego prawnika winna skończyć się wiadomością, jakie prawa i zobowiązania nam przysługują. Mecenas ma możliwość pomóc utworzyć pismo z prośbą o przydzielenie lokalu mieszkalnego bądź rozłożeniem długu. Kiedy chodzi o kłopot dotyczący postępowania, zadanie mecenasa to wystąpienie się o zwolnienie z kosztów sądowych. Oprócz tego, zadaniem takiego prawnika będzie coś jeszcze – pomiędzy innymi ustanowienie rzecznika patentowego niezbędnego w postępowaniu administracjno-sądowym, ukonstytuowanie pełnomocnika z urzędu niezbędnego do prowadzenia postępowania lub ustanowienie radcy prawnego, doradcy podatkowego czy także prawnika. Niestety, jeżeli postępowanie jest wtoku, pismo nie może pozostać złożone. Darmowy prawnik udzieli nam pomocy prawnej w rozmaitych aspektach prawa i w rozmaitych problemach – prócz prawa podatkowego, pomoże w zagadnieniach karnych, rodzinnych lub administracyjnych. Prócz tego, z bezpłatnej rady prawnika można skorzystać zakładając pierwszą jednostkę.

 

 

Kto ma możliwość skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

 

Z bezpłatnej pomocy prawnej ma prawo skorzystać każdy, kto ma mniej, aniżeli 26 lat lub 65 oraz więcej. Darmowa pomoc kancelarii prawnej należy się też innym jednostkom – na przykład tym, którzy są zagrożeni katastrofami naturalnymi albo klęskami żywiołowymi, tym, którzy niestety już doznali takich kłopotów, podmiotom, które posiadają Kartę Dużej rodziny, jak też kombatantom czy weteranom. Z dniem 1 stycznia 2019 roku, taka bezpłatna pomoc kancelarii prawnej została skierowana również dla osób, które nie mają pieniędzy na usługi prawnicze, ale które są w stanie tę sytuację udokumentować.

 

 

W jaki sposób odnaleźć darmową pomoc prawną?

 

Wpisanie w wyszukiwarkę prawnik Kraków nie zawsze da nam odpowiedź – z pewnością jednakże pomogą nam strony rządowe, gdzie znajdują się należyte informacje.