Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Kiedy obecna praca przestaje być dla nas wyzwaniem, znaleźliśmy inną lub po prostu chcemy zacząć angażować się w swoją nowo otwartą działalność, a naszym postanowieniem jest zrezygnowanie z obecnej pracy, wtedy jesteśmy zobligowani dokonać tego pisownie. Najczęściej przedstawia się swojemu pracodawcy rozwiązanie o prace z okresem wypowiedzenia, bez okresu wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.

Co powinno znajdować się w wypowiedzeniu umowy o pracę?

Pisząc wypowiedzenie umowy o pracę, należy uwzględnić kilka istotnych informacji, bez których będzie ono po prostu nieważne. Mowa tutaj oczywiście o imieniu i nazwisku, oraz o adresie pracownika, który pragnie zrezygnować z pracy. Nie można także pominąć miejscowości i daty, które należy umieścić w prawym górnym rogu. Kolejne istotne elementy to dane pracodawcy, do którego kierujemy pismo. Trzeba również umieścić nagłówek, który będzie jednoznacznie wskazywał na charakter pisma. W naszym przypadku będzie to Wypowiedzenie umowy o pracę bądź Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Te dwa nagłówki są najbardziej standardowe i najczęściej spotykane.

Następnym elementem, o którym nie zapominamy, jest informacja o przyczynie rozwiązania umowy wraz z datą jej zawarcia. Należy obok umieścić jej numer, jeżeli tylko taki został nadany, a także wpisać strony umowy. Na samym końcu treści, z prawej strony składa się podpis wraz z datą. Wracając do przyczyny wypowiedzenia, nie ma obowiązku jej podawania. Jest to dobrowolne i na własne życzenie taką informację można umieścić w dokumencie.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązując wyżej wymieniony rodzaj umowy, należy mieć na względzie, iż długość wypowiedzenia będzie zależeć od czasu trwania umowy oraz od jej rodzaju. Wypowiedzenie będzie zatem wynosiło tylko 3 dni, jeśli ukres próbny wynosił nie więcej, niż dwa tygodnie. Przy okresie próbnym dłuższym niż dwa tygodnie, będzie to 1 tydzień, a już dwa tygodnie przy okresie próbnym wynoszącym wynoszącym 3 miesiące.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy; 1 miesiąc przy zatrudnieniu dłuższym, niż 6 miesięcy, a także 3 miesiące przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Kiedy jest możliwe? Dy będziemy mieli możliwość przedstawienia naszemu pracodawcy orzeczenia lekarskiego, w którym będzie stwierdzony szkodliwy wpływ pracy na nasze zdrowie, a pracodawca w określonym na orzeczeniu terminie nie będzie chciała przenieść pracownika na inne stanowisko. Drugą możliwością złożenia wspomnianego orzeczenia jest ciężkie naruszenie obowiązków podstawowych, które musi spełnić względem pracownika. Wtedy należy pamiętać o tym, by na wypowiedzeniu zaznaczyć przyczynę wypowiedzenia oraz odnośnik do przyczyny w postaci odpowiedniego artykułu w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Ta forma umowy może wyjść z inicjatywy każdej strony. W tej formie rozwiązania umowy pracownik nie jest zobowiązany do tego, by podawać przyczynę owego stanu. To samo tyczy się pracodawcy. Bardzo ważne jest jednak, by bez względu na rodzaj składanego wypowiedzenia zawsze przedstawiać go w dwóch kopiach. Wtedy mamy pewność, iż jedna kopia zostanie dla nas z podpisem pracodawcy. Nie będzie on mógł wtedy stwierdzić, iż nie otrzymał dokumentu i zwolnić pracownika dyscyplinarnie. W kwestiach biznesowych zawsze należy być uważnym i rozsądnym. Ograniczone zaufanie do drugiej strony i zabezpieczenie również swojej sytuacji to postępowanie rozsądne i pożądane.

 

 

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *