Jak zostać policjantem?

Praca policjanta to służba. Nie można zapominać właśnie o takich charakterze tejże pracy. Jeżeli ktoś myśli o tym zawodzie tylko dla pieniędzy, prawdopodobnie nie spełni się na takim stanowisku, będzie czuł niedosyt, a ze względu na specyfikę tejże pracy oraz zagrożenia po prostu się nie sprawdzi. Jeśli zatem mamy powołanie do takiej służby, to jak zostać policjantem?

Niezbędne wymagania

Aby zostać policjantem, trzeba spełnić szereg niezbędnych wymagań. Przede wszystkim należy posiadać obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowaną opinię. Nie można więc być skazanym, czy mieć wyrok prawomocny za przestępstwo albo za przestępstwo skarbowe. Należy także mieć możliwość korzystania z pełnych publicznych praw i posiadać minimum wykształcenie średnie. Policjant musi również wyróżniać się odpowiednią kondycją fizyczną, ale i psychiczną. Musi być przygotowany do służy w formacjach uzbrojonych i być w stanie się podporządkowywać. Przyszły policjant musi dać rękojmię, iż zachowa poufne informacje dla siebie.

Złożenie dokumentacji

To kolejny krok, który należy wykonać. Dokonuje się tego w komendach wojewódzkich Policji. Należy przygotować sobie teczkę z dokumentacją, pośród której będzie znajdowało się podanie o przyjęcie do służy w Policji, które kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji. Trzeba koniecznie dołączyć także wypełniony kwestionariusz osobowy zgodnie z instrukcją. Druki tegoż formularza są dostępne w Internecie oraz w komendach Policji. Trzeba również donieść dokumentację stanowiącą potwierdzenie naszego wykształcenia oraz umiejętności, jak i ich kserokopie.

Postępowanie kwalifikacyjne

To kolejny etap, który należy przejść, by zbliżyć się ku swojemu celu, czyli pozostaniu policjantem. Każdy kolejny etap wymaga okazania dokumentu tożsamości, bez którego nie można brać dalej udziału w procedurach.

Pierwszym etapem jest test wiedzy. Składa się on z 40 pytań. Przy każdym z nich znajduje się 4 odpowiedzi. Ważne, by wybrać tylko jedną, ponieważ tylko jedna jest prawidłowa. Dotyczą one obecnego funkcjonowania władzy wykonawczej, sądowniczej oraz ustawodawczej. Tycza się również bezpieczeństwa publicznego. Po tym teście każdy przechodzi do następnego etapu. Warto jednak napisać test jak najlepiej, ponieważ będzie on miał wpływ na naszą pozycję w rankingu.

Drugi etap to test sprawności fizycznej. Zanim się do niego przystąpi, należy zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie, które dopuszcza do wykonywania określonych ćwiczeń oraz odpowiednie obuwie sportowe i strój. Test zostanie zaliczony, jeżeli cały tor przeszkód pokona się w czasie krótszym niż 1 minuta i 41 sekund. Jeżeli za pierwszym razem nie pokona się przeszkód i nie zyska satysfakcjonującego wyniku, trzeba będzie powtórzyć test w terminie maksymalnie 30 dni od daty uzyskania wyniku negatywnego.

Kolejnym etapem są badania psychologiczne. Dzięki nim następuje określenie naszych predyspozycji intelektualnych oraz osobowościowych do służby na stanowisku policjanta. Za test uzyskuje się maksymalnie 60 punktów. Jeżeli uzyska się wynik pozytywny, kolejnym etapem będzie już rozmowa kwalifikacyjna. Bierze w niej udział zespół dwu-, maksymalnie czteroosobowy. Jeżeli także rozmowę przejdzie się pozytywnie, otrzyma się przepustkę do następnego etapu, którym jest komisja lekarska. Na komisji zostaje się poddanym specjalistycznym badaniom lekarskim , na podstawie których zostanie określona zdolność kandydata do pełnienia funkcji policjanta. W odpowiednim momencie zostaniemy także poproszeni o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobistego.

Lista rankingowa

Jeżeli całe postępowanie przejdziemy pozytywnie, zostaniemy umieszczeni na liście rankingowej dostępnej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. Jeśli liczba punktów będzie wystarczająca, otrzyma się propozycję pracy w Policji.

 

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *