Kiedy sędzia w procesie karnym może orzec o nadzwyczajnym złagodzeniu kary?

Czasami w procesie karnym może wystąpić sytuacja, że sędzia stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Polega to na zaistnieniu takiej sytuacji, kiedy orzekana kara jest niższa od wymiaru przewidzianego w Kodeksie Karnym za określony czyn. Może to być również kara innego rodzaju. Nawet jeżeli sprawca nie zostanie uniewinniony, może czekać go przykładowo grzywna co zastąpi surowszy wyrok. Chciałbyś dowiedzieć się, czy można zastosować tego typu złagodzenie?

Współpraca sprawcy z sądem i organami ścigania

Sąd może ograniczyć wysokość kary albo nawet ją zawiesić i nie stroni od podjęcia takiej decyzji, jeśli przestępca postanowi, że zreferuje istotne z punktu widzenia składu orzekającego detale dotyczące przestępstwa oraz dane osobowe a ponadto motywy osób, które razem z nim brały udział w określonym zdarzeniu. Bezdyskusyjnie taka sytuacja może wystąpić, o ile skład orzekający jak również organy ścigania nie mogą pozyskać wskazanych cennych informacji umożliwiających postępy w śledztwie bez stosowania takiej metody. Najczęściej wykorzystują ten sposób sprawcy wyrażający skruchę, którzy mają nadzieję, że sędzia orzeknie wobec nich karę niższą niż uregulowana w Kodeksie Karnym. To na tyle istotna sprawa, że w prawie karnym opisana jest instytucja świadka koronnego. Owa idea bywa przydatna dla sądu w postępowaniach dotyczących nadzwyczaj ciężkich czynów popełnionych przez związek przestępczy.

Czy adwokat łódź sprawy karne ma możliwość domagania się złagodzenia kary?

Istnieje jeszcze kilka sytuacji, w których skład orzekający często wydaje łagodniejszy wyrok niż przewidziany przez Kodeks Karny. Przede wszystkim chodzi o okoliczność, gdy w mniemaniu sędziego przewidywana przez kodeks sankcja karna jest przesadnie sroga w stosunku do dokonanego przestępstwa. Sędzia będzie skłonny zastosować złagodzenie kary, gdy:

Sprawca zdołał pogodzić się z pokrzywdzonym a ponadto skutki szkody zostały zredukowane dzięki zadośćuczynieniu.

Jeśli postępowanie sprawcy dowodzi tego, że próbował uniknąć popełnienia szkody a po tym, jak została dokonana, to nosił się z zamiarem szybkiej likwidacji skutków szkody.

Jeśli sprawca bądź osoba mu najbliższa, na skutek czynu zabronionego ponieśli poważne szkody zdrowotne.

Łagodniejszy wyrok dla niepełnoletniego

Skład orzekający może zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary w sprawie dotyczącej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Jednak muszą być ku temu spełnione istotne przesłanki. Fachową poradą dotyczącą tych warunków zapewni adwokat łódź sprawy karne. Jest to na przykład brak przestępstw popełnionych w przeszłości, okazanie skruchy albo współpraca z organami ścigania. Przede wszystkim jednak dobrze, aby zaistniała gotowość poddania się wszelkim terapiom naprawczym a także opiece odpowiednich do tego instytucji odpowiedzialnych za resocjalizację.