Przemoc wewnątrz rodziny – do kogo się zwrócić?

Nie wszystko w życiu możemy przewidzieć i może się okazać, że współmałżonek to wróg, a najmłodsi wplątują się w niezbyt dobre sytuacje. Jak znaleźć pomoc w podobnych chwilach?

Misja Niebieskiej Linii

Pierwszym ruchem w nagłych zdarzeniach powiązanych życiem rodziny może być telefon na Niebieską Linię. Pod tą nazwą kryje się Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Numer na ogólnopolski telefon kontaktowy dla ofiar przemocy w rodzinie to 800 12 00 02, a numer na nadzwyczajny telefon zaufania to 116 123. Te kluczowe informacje przydadzą się, gdy wśród najbliższych zdarzy się coś okropnego, czego często boimy się wyjawić. Przemoc w domowym zaciszu to traumatyczne przeżycie i często brak siły psychicznej, by udać się na policję lub prokuraturę, chociaż od razu tu należy zgłaszać każdy przypadek agresji.

Nie tylko kobiety. Mężczyźni także mogą być ofiarą przemocy

Ten problem jest skrzętnie zamiatana pod dywan, nie mówią o tym sami bohaterowie, ale za pewne trzeba przyjąć zjawisko padania coraz większej ilości mężczyzn ofiarą domowej przemocy. Dla tych, których spotkała przemoc w rodzinie, także otwarta jest Niebieska Linia; równouprawnienie powinno sięgać każdej dziedziny rzeczywistości, także wsparcia przysługującego osobom doświadczającym przemocy, więc mężczyźni muszą otrzymywać identyczne wsparcie jak płeć przeciwna. Istotne, by podczas zawiadomienia o przemocy, mężczyźni czuli się bezpiecznie i nie mieli poczucia, że są ośmieszani czy gorsi, gdyż zostali obiektem ataku.

Pomoc prawnika bez kosztów

Nie wszyscy się orientują, że od początku 2019 roku jest opcja dotarcia do zupełnie bezpłatnej konsultacji prawnej. Skutek jest taki, że nawet mniej zamożni mieszkańcy otrzymają pomoc w kwestiach, przez które ich życie znacznie się pogorszyło. Najlepiej przez wyszukiwarkę dowiedzieć się (wpisując np. pojęcie „prawo rodzinne łódź„), gdzie znajdziemy prawników od prawa rodzinnego i jednocześnie pomagają w ramach programu darmowej pomocy prawnej. Jeśli jednak obawiamy się, że nie znajdziemy bezpłatnej konsultacji prawnej, trzeba spróbować inaczej, np. w odpowiednich wydziałach jednostek samorządu terytorialnego.